Snart är det val!

Då var det sommar!
Det är mindre än 80 dagar kvar tills det är tid att göra vår röst hörd!
Det är mindre än 80 dagar tills du kan få en förbättring i Kävlinge!
Det är mindre än 80 dagar kvar tills du har möjlighet att påverka Kävlinge!

Vad står vi Socialdemokrater för i Kävlinge då? 

Vi vill ta tillbaka verksamheter i kommunal regi, vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över våra skolor och äldreboende. Vi vill se att verksamheter som finansieras av skattepengar också ska drivas av kommunen. Vi vill att våra skattepengar ska gå till vår verksamhet i kommunen och inte ge vinstutdelningar till privata företag. Våra skattepengar ska investeras i den kommunala verksamheten. 

Vi vill värna om kommunens företag och vi vill också skapa goda förutsättningar för företag i kommunen. Nya arbeten skapas både inom den privata sektorn och den kommunala verksamheten. Genom att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över kommunal verksamhet kan också fler arbetstillfällen skapas.

Förutsättningar startar i förskolan, redan där vill vi ge barn de rätta förutsättningarna för att lyckas i livet. Vid en bra start i förskolan lägger du grunden för våra barns utveckling och med rätt förutsättningar under hela skolgången får våra barn rätt utbildning efter varje barns förutsättningar. Det är genom att vi har den demokratiska kontrollen över skolan som vi kan erbjuda dessa förutsättningar. Det är genom att kontrollera vad våra skattepengar går till som vi kan garantera att dina skattepengar går tillbaka till skolan och välfärden.

Ett tryggt boende, en hyra till rimlig kostnad. Nu när priserna ökar och inflationen stiger är det viktigt att kunna erbjuda bostäder till alla och det måste finnas hyreslägenheter med låg hyra så att alla har möjlighet att bo oavsett vilken inkomst man har. Här ser vi att vårt Kommunala bostadsbolag kan erbjuda detta, därför vill vi behålla det kommunala bostadsbolaget och utveckla detta

Tryggheten i vår kommun kan bli bättre, som invånare i Kävlinge kommun vill vi att du ska känna dig trygg och säker. Efter de senaste fyra åren av borgerligt styre, ser vi hur allt fler ungdomar hamnar snett i livet och vi ser också hur tryggheten på våra gator minskar. Därför vill vi Socialdemokrater införa fältgrupper som ser till att hjälpa våra ungdomar att hitta rätt igen. Tryggheten i kommunen måste bli bättre. Droger och missbruk måste stävjas tidigt, kan vi fånga upp de ungdomar som tidigt hamnar snett, har vi alla mycket att vinna både när det gäller trygghet och säkerhet i kommunen. 

Andra saker som också ökar tryggheten och hjälper ungdomar är vårt kulturliv och föreningsliv. Det är trist att vi i Kävlinge idag inte har en kulturskola för alla eller att föreningar inte har halltider och lokaler att bedriva sin verksamhet i. Vi Socialdemokrater vill förbättra detta genom att sänka avgiften för kulturskolan, att erbjuda fler idrottshallar och fler lokaler till föreningar. 

Vi Socialdemokrater vill inte exploatera känslig naturmark och vi vill bevara åkermark klass 8 och högre. Vi vill att Kävlinge ska bli en miljökommun, med vindkraft och solcellspaneler. Det pratas om kärnkraft och det finns partier som vill bygga nytt, men att bygga nytt kärnkraftverk tar tid upp till 15 år innan ett sådant kan var i drift, det löser alltså inte våra energiproblem idag. Ett vindkraftverk eller solpanel löser vår energiförsörjning NU!

Att man på ålderns höst ska få ett gott bemötande och en fullgod service ska vara grundläggande i Kävlinge kommun. Det handlar om att göra omsorgen flexibel och individanpassad där det finns korttidsboenden, serviceboenden, trygghetsboenden samt särskilda boende. Att man ska ha rätt att leva sitt liv till fullo.

Det här är vad vi Socialdemokrater vill! 

Tveka inte att kontakta oss och ställa frågor. 

Dela det här inlägget: