M, SD och KD säger NEJ!

Nedan kan ni läsa vårt yrkande gällande gratis skolmat för gymnasielever, något de styrande valde att säga nej till!

Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun anser det är viktigt att prioritera barnfamiljerna och se till att de får ekonomiskt stöd. Genom att ge gymnasieeleverna gratis skolmåltider kan vi minska deras kostnader och underlätta för familjerna. Det är också en investering i ungdomarnas hälsa och välmående, då en näringsrik måltid under skoldagen är viktig för inlärning och koncentration.

Vi hoppas att styret ser värdet i att slopa avgiften för gymnasieelevernas skolmat och att de delar vårt mål att stötta barnfamiljerna. Genom att överskottskravet till Arbetsliv och Fritidsnämnden slopas för 2024 kan vi göra en konkret insats för ungdomarna i Kävlinge kommun.

Vi yrkar på att tillföra Arbetsliv och Fritidsnämnden ytterligare en miljon kronor av de generella stadsbidragen för 2024. 

Att erbjuda fria skolmåltider till gymnasieeleverna i kommunen. Det skulle vara ett välkommet tillskott för barnfamiljerna och visa att vi tar deras ekonomi på allvar.

Dela det här inlägget: