Pressmaterial, får dock ej användas utan Ingvar Willexbergs godkännande.
Logotyp och profilbild får ej publiceras utan godkännande
från Ingvar Willexberg


Logotyp för ipolitiken.se

Denna logotyp får bara användas vid godkännande från Ingvar Willexberg. Logotypen får ej användas i tryck eller publicering utan godkännande från
Ingvar Willexberg


Profilbild

Denna bild är profilbild av Ingvar Willexberg. Bilden får enbart användas med godkännande från Ingvar Willexberg. Bilden får ej användas i tryck eller publicering utan godkännande från
Ingvar Willexberg.